ШКОЛСКИ ТИМОВИ И АКТИВИ

У школи раде многи тимови и активи који имају различите задатке, али исти циљ: да учине школу што пријатнијим и ефикаснијим местом за рад и напредовање ученика, наставника и ваннаставног особља.