ПОМОЋ ПРИ УЧЕЊУ

КАКО ДА УЧИШ УСПЕШНИЈЕ?

Уз помоћ родитеља обезбеди :

 • радно место – најбоље би било да имаш своју собу, или бар стално радно место, односно кутак у кући, где ћеш стално учити. Просторија треба да је проветрена, добро осветљена.
 • направи план рада – план мора бити реалан – ученици се разликују по својим способностима. Зато треба да се трудиш да стално упознајеш своје способности, јер од тога зависи да ли ћеш поједине предмете лакше или теже савладати и колико ти је времена потребно за учење појединих предмета; планом предвиди време за учење, за одмор (најбоље само 10 – 15 минута), за игру и  дружење; кад планираш време за учење, најбоље је да учиш увек у исто време (пре подне од 8 до 11 сати, или по подне од 17 до 19 сати)

А сад кренимо на посао! Учење може бити активно и пасивно.

Наравно, много успешније је активно  читање и учење.

ШТА ЈЕ ТО АКТИВНО УЧЕЊЕ?

Код активног учења ученик непрекидно размишља о ономе што чита и труди се да запамти што више.

Успешно, активно учење пролази кроз следеће фазе:

 • претходни преглед градива – прво лекцију детаљно прегледај – прочитај наслове, поднаслове, погледај графиконе и слике, обрати пажњу на истакнута места која су написана масним словима, великим словима или су подвучена. После прегледа, лекција се чита и учи!
 • постављање питања – она се могу постављати у свим фазама учења: после првог  прегледа градива, у току читања и после читања, нпр: „О чему се говори у овој лекцији? Шта ћу овде ново научити?…“

Питања је боље постављати писмено.Постављајући питања размишљамо о ономе што читамо, а трагање за одговорима отклања  умор и досаду приликом учења.

 • читање градива – сад загреј столицу! Концентриши се, уочи  битно, повезуј појмове са старим градивом,користи речнике, енциклопедије, прави белешке, ако желиш  подвлачи оловкама у боји битно – нпр. црвеном, мање битно – зеленом. Буди упоран јер сваки рад и уложен труд, пре или касније доводи до успеха.

При учењу, најпре прочитај целу лекцију, да  схватиш о чему се ради, а онда по пасусима.

Читај док не дођеш до закључка да си већ нешто научио, а онда пређи на:        

 • преслишавање – најзначајнији део учења. Најбоље је својим речима (сем када су у питању песмице,године, формуле). Немој много да се нервираш ако те неки другари називају „ бубалицом“, „папагајем“ – они баш и не разумеју суштину учења.
 • завршни преглед градива – у овој фази ћеш сазнати да ли си градиво научио добро, да ли си га разумео, схватио, да ли си га усвојио и можеш ли својим речима да га репродукујеш (испричаш). 

 И на крају да те подсетим:

 •      у школи пажљиво слушај  наставника, размишљај о томе  шта он прича, питај ако нешто не разумеш – најмање половину градива научићеш на часу
 • не одлажи почетак учења играњем игрица на компјутеру,  слушањем музике,…
 • не тражи потпуну тишину док учиш – умерена бука захтева већи мисаони напор и концентрацију пажње, а то је повољно у учењу
 • оно што си учио у школи учи истог дана, да спречиш заборављање, такво учење  је много лакше и захтева мање напора
 • боље је учити један за другим предмете који се међусобно разликују (нпр. између  српског и енглеског убаци физику или између физике и математике убаци историју)
 • уради домаће задатке – прво теже па лакше

Прво учи самостално, а касније можеш и са другарима (постављајте један другом питања, дискутујте, допуњавајте се, …)