ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Одлуком СО Куршумлије је од 07. маја 1981. године основана је ОШ „Милоје Закић“ као матична осморазредна школа са средиштем у Куршумлији. У свом саставу те године ова школа је имала издвојено одељење у Луковској Бањи и издвојена четворо-разредна одељења у Штави, Сеоцу, Бабици, Трећаку, Мерћезу, Сагоњеву, Жучу, Коњуви, Мачковцу, Тмави и Спанцу.
Школске 2014/15. године, Основну школу „Милоје Закић“ похађа укупно 581 ученик. У млађим разредима у матичној школи има 11 одељења, а у старијим разредима 12, укупно 23 одељења у матичној школи. Поред тога ради и извојено осморазедно одељење у Лукову и издвојена четвороразредна одељења у Мерћезу, Сагоњеву, Жучу и Мачковцу.