ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

У Општини Куршумлија до 1981. године постојало је седам основних школа и то ОШ „Дринка Павловић“ у Куршумлији, ОШ „20. април“ у Косаничкој рачи, ОШ „Дан младости“ у Куршумлијској Бањи, ОШ „Зора Топаловић“ у Грабовници, ОШ „25. мај“ у Жучу, ОШ „9. мај“ у Луковској Бањи и ОШ „Радосав Бојовић“ у Добром долу. Велика миграција становништва из села у град учинила је то да су капацитети у Основној школи „Дринка Павловић“ у Куршумлији били недовољни да прихвате све ученике основношколског узраста. На другој страни осталих шест школа у општини су остајале без довољног броја ученика. Из ових разлога органи локалне управе и СИЗ основног образовања и васпитања Куршумлије покренули су иницијативу за изградњу још једне основне школе у граду, чиме је условљена и реорганизација школства у Општини. Све сеоске осморсзредне школе су изгубиле статус правног лица и ушле у састав двеју основних школа у граду као њихова издвојена одељења.
Решењем СО Куршумлија бр. 01-610-17/8 од 07.05.1981.године основана је Основна школа „Милоје Закић“ у Куршумлији. Школа је лоцирана у насељу „Расадник“ и у свом саставу је имала 12 издвојених одељења и то: осморазредно одељење у Луковској Бањи и четвороразредна одељења у селима: Штава, Сеоце, Бабица, Трећак, Мерћез, Сагоњево, Жуч, Коњува, Мачковац, Тмава и Спанце. Како су се села празнила тако се смањивао и број ђака па су једно по једно издвојено одељење престајало са радом. Већ по завршетку школске 1981/82 са радом су престале школе у издвојеним одељењима у Спанцу и Трећаку. Издвојена одељења у Штави и Сагоњеву престале су са радом школске 1986/87 године с тим што је издвојено одељење у Штави поново почело да ради школске 1995/96 године, да би због тога што више није имало деце престало да ради школске 2007/08 године. Школске 1987/88 године престаје са радом издвојено одељење у Бабици, али је поново почело са радом школске 1995/96 године и настава се изводила до школске 1998/99 године када није више било ученика. Издвојено одељење у Мерћезу се затвара школске 1987/88 године али поново почиње са радом 2005/2006 године. Школске 1996/97 године престаје са радом и издвојено одељење у Коњуви. Издвојено одељење у Тмави престаје са радом школске 2004/05 године. А издвојено одељење у Сеоцу престаје са радом школске 2005/06 године тако да се настава сада изводи само у четири издвојена одељења: Луковска Бања, Мерћез, Жуч и Мачковац. Због даљег смањења броја ученика и овим издвојеним одељењима прети прекид у раду. Такође и у матичној школи у Куршулији долази до смањења броја ученика и одељења.

ПРОСТОРНЕ УСЛОВЕ РАДА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ ЧИНЕ:
 кабинет информатике са 30 рачунара
 17 учионица опште намене
 фискултурну салу која је у функцији
 библиотеку са преко 14000 књига
 трпезарију са кухињом у којој се дневно храни око 400 ученика
 наставничку канцеларију, пет канцеларије, зубну амбуланту, радионицу и котларницу