ПРОЈЕКАТ ЧИТАЛИЋИ

Просветни радници ентузијасти, углавном професори српског језика, школски библиотекари и учитељи, сити разних експеримената, а видећи узрок многих проблема у отуђењу од књига и читања, окупили су се око идеје враћања деце књигама и покренули Међушколски пројекат „Читалићи”. Пројекат је је од школске 2012/2013. сваке године добијао све већи број учесника и подржавалаца, као и додатне активности – смотра, такмичење, конференција, трибине…

       Због велике ангажованости чланова Ауторског тима и све већег броја учесника Пројекта „Читалићи”, јуна 2018. године формирано је Удружење ,,Читалићи“.

Ауторски тим чине:

Маја Радоман Цветићанин, координатор Ауторског тима;

Соња Ђорђевић, коаутор и главни сарадник координатора;

Славица Павловић, државни координатор;

Соња Станковић, координатор Смотре;

Весна Ивановић, ,,дигитални“ координатор;

др Жељко Младеновић, Висока школа струковних студија Алексинац – члан тима, анализа истраживања и имплементација;

Биљана Веселиновић, члан тима – администратор сајта;

Војкан Поповић, директор Библиотеке „Вук Караџић” Алексинац, директор Фестивала;

Александра Никодијевић, спец. психолог – ,,проџект менаџер“ :), сарадња са донаторима;

Далиборка Стевановић, дипл. педагог – сарадник;

Слађана Милошевић, технички секретар.

Стални стручни консултанти Ауторског тима су:

др Зорана Опачић, Учитељски факултет у Београду

др Снежана Божић, Филозофски факултет Ниш

Сарадници Ауторског тима су:

Драгана Мијатовић Јовановић, аутор сајта „Словце” – координатор за дијаспору (Словца)

Силва Добраш, инспектор-саветник за српски језик – координатор за Републику Српску

Љупка Стојменова, координатор за Македонију

МА Синиша Голубовић, координатор сарадње са библиотекама и гостима Смотре sky_allibrary@yahoo.com

Драгана Марић, васпитач – координатор за прешколске установе

Нера Рикић Легац, проф. српског језика – координатор за Војводину

Предраг Барјактаровић, проф. српског језика – координатор програма Смотре

Марко Ламбета, председник Друштва школских библиотекара Србије – члан жирија

Јована Рикић, средњошколац – члан тима за израду тестова

Инга Лађарац, основац – Добра вила Читалачког списка

     Амбасадори Читалића

→ Виолета Јовић        

→ Власта Ценић    

→ Градимир Стојковић       

→ Бранислав Јанковић

     Витезови Земље Читалића

→ Бранко Стевановић

→ Дејан Алексић

       Чувари читалачке ватре

Гордана Тимотијевић

Милоје Радовић

  Председник Суда части Земље Читалића

Љиљана Крстић

     Пламен огњишта

Милош Петковић

     Од ове године Пројекат ,,Читалићи“ изабран је одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја за програм од јавног интереса значајан за предуниврезитетско образовање.

     Наша школа је учесник Пројекта ,,Читалићи“ од 2014. године. Координатор школског Тима, али и општински и окружни координатор је Биљана Манић, професор српског језика и књижевности. Од тада, као плод успешне сарадње и развијања вештине читања и разумевања прочитаног и писменог изражавања, наши ученици су освојили седам првих места (Анђела Јеремић, Ања Ковачевић, Марина Јевремовић, Татјана Максимовић, Ана Видић) и два друга места (Сања Марковић и Анђела Вучетић) на републичком такмичењу у категорији  Кликераши и једно прво место у писању есеја у категорији Мудријаши (Тамара Пећаранин).

1.pravilnik.citalici.2022..docx

2.projektni-plan.2022..docx