НАСТАВА

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ

 

Редни

број

Разред

Одељење

Презиме и име разредног старешине
1. I1 Пујовић Катарина
2. I2 Светлана Станковић
3. II1 Мирјана Палибрк
4. II2 Марија Чоловић
5. II3 Даниела Чоловић
6. III1 Ивана Милосављевић
7. III2 Радовановић Јасмина
8. IV 1 Марија Филиповић
9. IV2 Алексић Зоран
10. IV3 Jаблановић Јелена
11. V1 Митровић Горица
12. V2 Рајовић Драгана
13. V3 Милосављевић Славиша
14. VI1 Симић Снежана
15. VI2 Радосављевић Биљана
16. VI3 Милетић Весна
17. VII1 Маринковић Биљана
18. VII2 Ловић Дејан
19. VII3 Ристић Лела
20. VIII1 Манић Биљана
21. VIII2 Плавшић Соња
22. VIII3 Бојовић Ружица
ЛУКОВО
23. V Ђоковић Ана
24. VI Бојовић Горан
25. VII Стевановић Миљана
26. VIII Чарапић Милан
ЧЕТВОРОРАЗРЕДНА ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА
27. Луково II, III Бојана Грчак
28. Мерћез III Величковић Бојана
29. Сагоњево III Милетић Александар
30. Жуч II Милетић Славица
31. Мачковац  I, II Минић Ђорђе
32. Коњува IV Светлана Кузмановић