ЗАПОСЛЕНИ

АДМИНИСТРАЦИЈА:


Радица Јовић – директор

Драгана Рајoвић – помоћник  директора

Горан Стајковић – секретар школе

Наташа Миладиновић – психолог

Боривоје Петровић – педагог

Светлана Николић – библиотекар

Стадија Степановић – шеф рачуноводства

Миле Копривица – административни радник

Снежана Марковић – административно-финансијски радник/помоћни радник

 

НАСТАВНИ КАДАР:


Катарина Пујовић –  разредна настава,

Светлана Станковић – разредна настава,

Марија Чоловић – разредна настава,

Мирјана Палибрк – разредна настава,

Даниела Чоловић – разредна настава,

Ивана Милосављевић – разредна настава,

Јасмина Радовановић – разредна настава,

Зоран Алексић – разредна настава,

Јелена Јаблановић – разредна настава,

Марија Филиповић – разредна настава,

Светлана Кузмановић – разредна настава, Коњува

Бојана Грчак – разредна настава, Луковска бања

Славица Петровић – разредна настава, Жуч

Александар Милетић – разредна настава, Сагоњево

Ђорђе Минић – разредна настава, Мачковац

Марија Милошевић – разредна настава, Мерћез


Манић Биљана – српски језик и књижевност

Митровић Горица – српски језик и књижевност

Бојовић Ружица – српски језик и књижевност

Ивана Вукмировић – српски језик и књижевност

Слађана Миленковић – енглески језик, библиотека

Весна Милетић – енглески језик, библиотека, грађанско васпитање

Валентина Ристић – енглески језик

Миона Видаковић – енглески језик

Милан Чарапић – енглески језик

Биљана Маринковић – француски језик

Бојана Ђоловић – фрaнцуски језик

Ана Ђоковић – руски језик

Душица Николић –  ликовна култура

Бранислав Костић – музичка култура

Снежана Симић – историја

Дејан Ракић –  историја

Биљана Радосављевић – географија

Миљана Стевановић – географија

Милинко Новаковић – физика

Биљана Бановић – физика

Мирослава Ђуровић – хемија, домаћинство, физика

Александра Живић – хемија, грађанско васпитање

Драгана Рајовић – математика

Дејан Ловић – математика

Соња Плавшић – математика

Југослав Димитријевић – математика, физика

Лела Ристић – биологија

Горан Бојовић – биологија

Небојша Ивић – техничко и инф.

Драгана Смиљковић – техничко и инф.

Славољуб Павловић – физичко васпитање

Славољуб Ристић – физичко васпитање

Живота Вуксановић – физичко васпитање

Славиша Милосављевић – физичко васпитање

Миломир Илић – информатика

Бојана Миликић – информатика, математика

Марина Пајковић – верска настава, I-VIII

Јелена Јањевић – верска настава, Мачковац

Снежана Минић Миљковић – грађанско васпитање

 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ:


Небојша Марковић – домар

Јовица Радовановић – домар

Славиша Симић – домар

Видинка Андрејић – сервирка/помоћни радник

Аница Петровић – кувар

Стадија Јанићијевић – помоћни радник

Вељко Савић – помоћни радник

Славица Ђошић – помоћни радник

Миљојка Ђокић – помоћни радник

Драгица Грчић – помоћни радник

Горан Павловић – помоћни радник

Марија Танасковић – помоћни радник

Ана Раденковић Мијајловић – помоћни радник

Радоје Ђорђевић – помоћни радник

Раде Савић – помоћни радник

Радољуб Радисављевић – помоћни радник

Савко Николић – помоћни радник

Милош Весић – помоћни радник

Драган Младеновић – помоћни радник