ЗАПОСЛЕНИ

АДМИНИСТРАЦИЈА:


Радица Јовић – директор

Наташа Миладиновић – помоћник  директора

Марија Илић – секретар школе

Виолета Митровић – психолог

Боривоје Петровић – педагог

Стадија Степановић – шеф рачуноводства

Миле Копривица – административни радник

Снежана Марковић – административно-финансијски радник/помоћни радник

НАСТАВНИ КАДАР:


Катарина Пујовић –  разредна настава,

Светлана Станковић – разредна настава,

Марија Чоловић – разредна настава,

Мирјана Палибрк – разредна настава,

Даниела Чоловић – разредна настава,

Ивана Милосављевић – разредна настава,

Јасмина Радовановић – разредна настава,

Зоран Алексић – разредна настава,

Јелена Јаблановић – разредна настава,

Марија Филиповић – разредна настава,

Силвана Миљковић – разредна настава

Ђорђе Минић – разредна настава

Љиљана Јозић – разредна настава

Сања Васовић – разредна настава


Манић Биљана – српски језик и књижевност

Митровић Горица – српски језик и књижевност

Бојовић Ружица – српски језик и књижевност

Слађана Миленковић – енглески језик, библиотека

Весна Милетић – енглески језик, библиотека, грађанско васпитање

Валентина Ристић – енглески језик

Миона Видаковић – енглески језик

Милан Чарапић – енглески језик

Биљана Маринковић – француски језик

Сандра Јанковић – фрaнцуски језик

Јелена Ђоровић – руски језик

Душица Николић –  ликовна култура

Милена Вукајловић –  ликовна култура

Бранислав Костић – музичка култура

Снежана Симић – историја

Дејан Ракић –  историја

Биљана Радосављевић – географија

Миљана Стевановић – географија

Марија Јевтић – физика

Мирослава Ђуровић – хемија, домаћинство, физика

Драгана Рајовић – математика

Катарина Радивојевић – математика

Соња Плавшић – математика

Горан Бојовић – биологија

Небојша Ивић – техника и технологија

Драгана Смиљковић – техника и технологија

Славиша Милосављевић – физичко васпитање

Славица Ранђеловић – физичко васпитање

Марија Јовановић – физичко васпитање

Милош Мартиновић – физичко васпитање

Дејан Милутиновић – информатика, математика

Марина Пајковић – верска настава

Стефан Радојевић – верска настава

Снежана Минић Миљковић – грађанско васпитање

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ:


Небојша Марковић – домар

Јовица Радовановић – домар

Јелена Андрејић – сервирка/помоћни радник

Аница Петровић – кувар

Славиша Симић – помоћни радник

Славица Ђошић – помоћни радник

Миљојка Ђокић – помоћни радник

Драгица Грчић – помоћни радник

Горан Павловић – помоћни радник

Марија Танасковић – помоћни радник

Ана Раденковић Мијајловић – помоћни радник

Радоје Ђорђевић – помоћни радник

Раде Савић – помоћни радник

Радољуб Радисављевић – помоћни радник

Савко Николић – помоћни радник

Драган Младеновић – помоћни радник