ЗАПОСЛЕНИ

ВАННАСТАВНИ КАДАР:


1.

Радица Јовић Директор школе

2.

Наташа Миладиновић Помоћник директора/психолог

3.

Марија Илић Секретар школе

4.

Боривоје Петровић Педагог

5.

Виолета Митровић Психолог/библиотекар

6.

Биљана Маринковић Библиотекар

7.

Весна Милетић Библиотекар

8.

Слађана Миленковић Библиотекар

9.

Жарко Видосављевић Библиотекар

10.

Душица Милошевић Шеф рачуноводства

11.

Миле Копривица Администр. радник

НАСТАВНИ КАДАР:


Редни број Име и презиме Одељење

1.

Јасмина Радовановић

I1

2.

Даниела Чоловић

Јелена Јаблановић

I2 – целодневна настава

3.

Марија Петровић

II1

4.

Зоран Алексић

II2

5.

Катарина Пујовић

III1

6.

Светлана Станковић

III2

7.

Мирјана Палибрк

IV 1

8.

Марија Чоловић

IV2

9.

Милосављевић Ивана

I,  IV

10.

Љиљана Јозић

II

11.

Сања Васовић

I,III, IV

12.

Силвана Миљковић

III

13. Ђорђе Минић

I, IV


Редни број Име и презиме Одељење

1.

Биљана Манић српски језик

2.

Горица Митровић српски језик

3.

Ружица Бојовић српски језик

4.

Соња Плавшић математика

5.

Драгана Рајовић математика

6.

Катарина Радивојевић математика

7.

Валентина Ристић енглески језик

8.

Весна Милетић енглески језик

9.

Милан Чарапић енглески језик

10.

Слађана Миленковић енглески језик

11.

Биљана Маринковић француски јез.

12.

Сандра Jанковић француски јез.

13.

Јелена Ђоровић руски језик

14.

Горан Бојовић Биологија

15.

Ивана Костић Сабо Биологија

16.

Снежана Симић Историја

17.

Дејан Ракић Историја

18.

Биљана Радосављевић Географија/

19.

Миљана Стевановић Географија

20.

Марија Јевтић Физика/хемија

21.

Мирослава Ђуровић Хемија

22.

Небојша Ивић техн. и  технологија. и информатика и рачунарство

23.

Драгана Смиљковић Техника и технологија и информатика и рачунарство

24.

Славиша Милосављевић физичко васп. и ОФА

25.

Марија Јовановић ОФА

26.

Слaвица Ранђеловић физичко и здравствено васпитање, ОФА

27.

Душан Степановић Физичко и здравствено васпитање, ОФА

29.

Бранислав Костић музичка култу./ хор и оркестар

29.

Душица Илић ликовна култура

30.

Милена Вукајловић ликовна култура

31.

Стефан Радојевић Верска настава

32.

Дејан Милутиновић информатика

33.

Снежана Минић Миљковић грађанско васпитање

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ:


1.

Небојша Марковић Домар/помоћни радник

2.

Јовица Радовановић Домар

3.

Аница Петровић Кувар  III

4.

Јелена Андрејић Сервирка  II

5.

Снежана Марковић Помоћни радник

6.

Славиша Симић Помоћни радник

7.

Славица Ђошић Помоћни радник

8.

Миљојка Ђокић Помоћни радник

9.

Радица Вуксановић Помоћни радник

10.

Горан Павловић Помоћни радник

11.

Драгица Грчић Помоћни радник

12.

 Раде Савић Помоћни радник

13.

Радоје Ђорђевић Помоћни радник

14.

Радољуб Радисављевић Помоћни радник

15.

Савко Николић Помоћни радник

16.

Драган Младеновић Помоћни радник

17.

Виолета Лукић Помоћни радник

18.

Зоран Милошевић Помоћни радник

19.

Миломирка Виторовић Помоћни радник