ШКОЛСКИ ОДБОР

Чланови школског одбора

 

Ред.

Бр.

Име и презиме Статус
1. Манић Биљана Наставник
2. Рајовић Драгана Наставник
3. Радовановић Милосав Учитељ
4. Младеновић Светлана Из реда локалне самоуправе
5. Јефтић Милета Из реда локалне самоуправе
6. Васић Ненад Из реда локалне самоуправе
7. Ђорђевић Светлана Из реда родитеља
8. Гојковић Мирјана Из реда родитеља
9. Стевановић Горан Из реда родитеља