ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив школе ОШ „Милоје Закић“
Седиште Куршумлија
Адреса Топличка бр. 14
Матични број школе 07308965
Пиб школе 101229129
Основана одлуком Народног одбора општине Куршумлија Реш.бр. 01-610-17/8 од 07.05.1981
Регистрована код трговинског суда-Ниш Реш.бр. 425/73
Облик својине Државна
Тел./ факс. (Директор) 027/381-124
e-mail
Веб сајт www.osmilojezakic.edu.rs