МАТИЧНА ШКОЛА

Просторне услове рада у матичној школи чине:

 

– кабинет информатике са 30 рачунара;

– 17  учионице опште намене;

– школа има фискултурну салу која је у функцији;

– школа има библиотеку са преко 14000 књига;

– школа има и трпезарију са кухињом  у којој се дневно храни око 400 ученика ;

– школа од осталих просторија има: наставничку канцеларију, пет канцеларије, зубну амбуланту,  радионицу и котларницу.