ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Одлуком СО Куршумлије је од 07. маја 1981. године основана је ОШ „Милоје Закић“ као матична осморазредна школа са средиштем у Куршумлији. У свом саставу те године ова школа је имала издвојено одељење у Луковској Бањи и издвојена четворо-разредна одељења у Штави, Сеоцу, Бабици, Трећаку, Мерћезу, Сагоњеву, Жучу, Коњуви, Мачковцу, Тмави и Спанцу.

Решењем СО Куршумлија бр. 01-610-17/8 од 07.05.1981.године основана је Основна школа „Милоје Закић“ у Куршумлији. Школа је лоцирана у насељу „Расадник“ и у свом саставу је имала 12 издвојених одељења и то: осморазредно одељење у Луковској Бањи и четвороразредна одељења у селима: Штава, Сеоце, Бабица, Трећак, Мерћез, Сагоњево, Жуч, Коњува, Мачковац, Тмава и Спанце. Како су се села празнила тако се смањивао и број ђака па су једно по једно издвојено одељење престајало са радом. Већ по завршетку школске 1981/82 са радом су престале школе у издвојеним одељењима у Спанцу и Трећаку. Издвојена одељења у Штави и Сагоњеву престале су са радом школске 1986/87 године с тим што је издвојено одељење у Штави поново почело да ради школске 1995/96 године, да би због тога што више није имало деце престало да ради школске 2007/08 године. Школске 1987/88 године престаје са радом издвојено одељење у Бабици, али је поново почело са радом школске 1995/96 године и настава се изводила до школске 1998/99 године када није више било ученика. Издвојено одељење у Мерћезу се затвара школске 1987/88 године али поново почиње са радом 2005/2006 године. Школске 1996/97 године престаје са радом и издвојено одељење у Коњуви. Издвојено одељење у Тмави престаје са радом школске 2004/05 године. А издвојено одељење у Сеоцу престаје са радом школске 2005/06 године тако да се настава сада изводи само у четири издвојена одељења: Луковска Бања, Мерћез, Жуч и Мачковац. Због даљег смањења броја ученика и овим издвојеним одељењима прети прекид у раду. Такође и у матичној школи у Куршулији долази до смањења броја ученика и одељења.

ГАЛЕРИЈА СЛИКА.